Bydd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru yn dychwelyd fel digwyddiad wyneb-yn-wyneb yn 2023, yn dilyn seibiant o dair blynedd yn ystod y pandemig COVID-19.


Mae’r Gwobrau’n bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau enghreifftiol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau. Wedi'i noddi am y 12fed flwyddyn gan Gwmni Ynni Byd-eang Valero, cynhelir y seremoni a'r swper proffil uchel yn Y Gyfnewidfa Lo ym Mae Caerdydd ar nos Iau 23 Mawrth.

Mae'r cyfnod blaenoriaeth i archebu seddi a hysbysebu yn awr ar agor i Aelodau C&B Cymru ac enwebeion. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu'r seremoni, anfonwch e-bost at contactus@aandbcymru.org.uk am wybodaeth.

Mae tocynnau ar gyfer Raffl Profiadau Gorau Cymru hefyd ar werth. Mae’r daflen lawn isod yn rhestru’r holl wobrau a gellir prynu tocynnau trwy e-bostio contactus@aandbcymru.org.uk.

Y Rhestr Fer


Adref

Datgelir Derbynnydd y Wobr hon yn y Seremoni

Adref

Kate Fisher, Hospital Innovations a Theatr na nÓg
Roman Kubiak, Hugh James a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Sian Humpherson, Snowdonia Hospitality & Leisure ac Elen Llwyd Roberts / Dica
Dan Lewis, Spindogs ac Urdd Gwneuthyrwyr Cymru

Adref

Cardiff Community Housing Association a NoFit State Circus
Cartrefi Conwy ac Oriel Colwyn
Newport Transport a Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon

Adref

Bad Wolf a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Hijinx Theatre, It’s My Shout Productions, The Other Room
Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro ac Engage Cymru
S4C a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Adref

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd a Hijinx Theatre
Cydweithfa Cartrefi Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Jones Bros Civil Engineering UK a Role Plays for Training

Adref

Awdurdod Harbwr Caerdydd a Theatr na nÓg
Port of Milford Haven ac Elusen Aloud
RWE / Cronfa Fferm Wynt Clocaenog ac Urdd Gobaith Cymru

Adref

Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro a Forget-Me-Not Chorus a Four in Four
Lyan Packaging a Theatr Clwyd
Wales & West Utilities a Cherdd â Gofal

Adref

Cazbah ac Elusen Aloud
Monumental Welsh Women a Mewn Cymeriad / In Character
Severn Screen a Hijinx Theatre

Adref

Datgelir Derbynnydd y Wobr hon yn y Seremoni

Adref

Datgelir Derbynwyr y Gwobrau yma yn y Seremoni

Noddir Gwobrau 2023 gan


Partneriaid y Categorïau


Partner Adloniant


Partner Cyfryngau


Partneriaid y Digwyddiad


Y Beirniaid


Mae ein beirniaid yn annibynnol o C&B Cymru a daethant i’w casgliadau ar sail y wybodaeth a roddwyd iddynt gan yr enwebion.

Adref

Deb Bowen Rees

Cyfarwyddwr, Dŵr Cymru Welsh Water

Adref

Siân Doyle

Prif Weithredwr, S4C

Adref

Karen Hodge

Ymddiriedolwr, Hodge Foundation

Adref

Ify Iwobi

Pianydd, Cyfansoddwr, Cynhyrchydd

Adref

Leusa Llewelyn

Cyd-Prif Weithredwr, Llenyddiaeth Cymru

Adref

Adrienne O’Sullivan

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, Act Now Creative Training

Adref

Sunil Patel

Hyfforddwr ac Ymgynghorydd Cydraddoldeb Hiliol

Adref

Grant Stephens

Rheolwr Gyfarwyddwr, Grant Stephens Family Law

Adref

Stephen Thornton

Rheolwr Materion Cyhoeddus, Valero

Artist y Gwobrau


Ingrid Walker

Bydd yr unigolion a’r cwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Cânt eu dylunio a'u creu gan yr artist gwydr lliw Ingrid Walker sy'n hanu o Fro Morgannwg.

Mae’r tlysau y mae hi wedi’u dylunio ar gyfer C&B Cymru wedi’u hysbrydoli gan lampau Glowyr Cymru a byddant yn cynnwys tirweddau o Gymru wedi eu goleuo a’u gosod ar sylfaen haearn morthwyl.

Cefnogwch Ni


Mae C&B Cymru yn elusen gofrestredig. Mae'r tîm bach yn gweithio'n ddiflino i gefnogi gwaith hanfodol sefydliadau celfyddydol ac artistiaid unigol ledled Cymru. Byddai hyn yn syml yn amhosibl heb haelioni ein holl bartneriaid a chefnogwyr. Os hoffech roi rhodd i'n helpu i barhau â'r gwaith gwerthfawr hwn sydd ei angen yn fawr, cliciwch ar y ddolen ddiogel isod.