Dychweliad Dathliad Blaenllaw


Dychwelodd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2023 fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar nos Iau 18 Mai, yn dilyn seibiant o dair blynedd o ganlyniad i bandemig COVID-19.

Cynhaliwyd y digwyddiad, sydd ers bron i dri degawd wedi dathlu rhagoriaeth mewn gweithio mewn partneriaeth, yn Y Gyfnewidfa Lo ym Mae Caerdydd ac fe’i noddwyd am y 12fed flwyddyn yn olynol gan y cwmni ynni byd-eang Valero.

Gellir gweld manylion llawn am yr holl noddwyr, enillwyr a’r rheini yn y rownd derfynol yma.

Enillwyr


Adref

John Rath a John Underwood

Adref

Enillydd


Roman Kubiak, Hugh James a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Adref

Enillydd


Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd a NoFit State Circus

Adref

Enillydd


Bad Wolf a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Hijinx Theatre, It’s My Shout Productions, The Other Room

Adref

Enillydd


Cydweithfa Cartrefi Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Adref

Enillydd


RWE / Cronfa Fferm Wynt Clocaenog ac Urdd Gobaith Cymru

Adref

Enillydd


Wales & West Utilities a Cherdd â Gofal

Adref

Enillydd


Cazbah ac Elusen Aloud

Adref

Enillydd


Bad Wolf

Adref

Enillydd


Elusen Aloud, Syrcas NoFit State ac It's My Shout Productions

Noddir Gwobrau 2023 gan


Partneriaid y Categorïau


Partner Adloniant


Partner Cyfryngau


Partneriaid y Digwyddiad


Y Beirniaid


Mae ein beirniaid yn annibynnol o C&B Cymru a daethant i’w casgliadau ar sail y wybodaeth a roddwyd iddynt gan yr enwebion.

Adref

Deb Bowen Rees

Cyfarwyddwr, Dŵr Cymru Welsh Water

Adref

Siân Doyle

Prif Weithredwr, S4C

Adref

Karen Hodge

Ymddiriedolwr, Hodge Foundation

Adref

Ify Iwobi

Pianydd, Cyfansoddwr, Cynhyrchydd

Adref

Leusa Llewelyn

Cyd-Prif Weithredwr, Llenyddiaeth Cymru

Adref

Adrienne O’Sullivan

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, Act Now Creative Training

Adref

Sunil Patel

Hyfforddwr ac Ymgynghorydd Cydraddoldeb Hiliol

Adref

Grant Stephens

Rheolwr Gyfarwyddwr, Grant Stephens Family Law

Adref

Stephen Thornton

Rheolwr Materion Cyhoeddus, Valero

Artist y Gwobrau


Ingrid Walker

Bydd yr unigolion a’r cwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Cânt eu dylunio a'u creu gan yr artist gwydr lliw Ingrid Walker sy'n hanu o Fro Morgannwg.

Mae’r tlysau y mae hi wedi’u dylunio ar gyfer C&B Cymru wedi’u hysbrydoli gan lampau Glowyr Cymru a byddant yn cynnwys tirweddau o Gymru wedi eu goleuo a’u gosod ar sylfaen haearn morthwyl.

Cefnogwch Ni


Mae C&B Cymru yn elusen gofrestredig. Mae'r tîm bach yn gweithio'n ddiflino i gefnogi gwaith hanfodol sefydliadau celfyddydol ac artistiaid unigol ledled Cymru. Byddai hyn yn syml yn amhosibl heb haelioni ein holl bartneriaid a chefnogwyr. Os hoffech roi rhodd i'n helpu i barhau â'r gwaith gwerthfawr hwn sydd ei angen yn fawr, cliciwch ar y ddolen ddiogel isod.